VeriVita Group är ett nordiskt medicintekniskt företag med fokus på produkter och utrustning för behandling och diagnostisering av kroniska sjukdomar, liksom avancerad utrustning inom idrottsmedicin, fitness och rehabilitering.

Vi strävar efter att göra de senaste framstegen inom medicinsk teknik tillgängliga och överkomliga för människor vars vardag påverkas av allvarliga medicinska tillstånd.

 

Sömn och Ventilation
Vår "Ventilation and Sleep" portfölj sträcker sig från invasiv sjukhusventilation från CareFusion till noninvasiva ventilationsprodukter från Weinmann och TNI. Itamar erbjuder ett unikt koncept för diagnostisering av obstruktiv sömnapné, och överbryggar gapet mellan PSG och PG.

 

Forskning inom medicin och hälsa
Med våra aktivitetsmonitorer från Actigraph, erbjuder vi ett väl etablerat begrepp för testning i hälsoforskning, klinisk prövning, sömn och idrottsmedicin.

 

Neurologi
Cefaly är ett seriöst genombrott i behandlingen av migrän och spänningshuvudvärk. Den erbjuder långsiktig minskning av migrän/smärta och är ett av få läkemedelsfria alternativ.

 

Neonatal intensivvård
CareFusion Infant Flow SIPAP har funnits på marknaden i över två decennier, och är fortfarande en av de vanligast förekommande apparater på neonatalavdelningar.